Dane techniczne
1 Adapter A3 OKM
2 Charakterystyki częstotliwościowe
3 W?a?ciwo?ci akustyczne