Cennik PDF Print E-mail

Cennik detaliczny mikrofonów i akcesoriów OKM

Nazwa
Euro
 Rejestrator  DR2  Promocja! 140,00*
 OKM I solo 79,50*
 OKM I z adapterem A3 144,50*
 OKM II Klassik solo 139,00*
 OKM II Klassik z adapterem  A3 199,00*
 OKM II solo pop/AV 140,00*
 OKM II pop/AV z adapterem  A3  204,00*
 OKM II Studio Klassik solo 199,00*

 OKM II Studio Klassik z adapterem  A3

 279,00*
 OKM II Studio pop/AV 280,00*

 OKM II Rock bez adaptera 

 260,00*
 OKM II Rock/Klassik  Studio z adapterem  A3  375,00*
 Adapter A3 solo  84,50*
 Sztuczna G?owa 250,00*
 Adapter PPA  135,00*
 Refakturujemy koszty transportu
 

*Podane ceny maj? warto?? przybli?on?. Ceny brutto zawieraj? 22 % podatku VAT 

Istnieje mo?liwo?? udost?pnienia asortymentu celem przetestowania na okres 3 dni (nie licz?c czasu wysy?ki). Towar i nale?no?ci przekazywane s? na zasadzie udzielania pierwsze?stwa zaufania dla naszej firmy.

Poszukujemy jeszcze regionalnych przedstawicieli na terenie Kraju !!!

US?UGI NAGRANIOWE

Zapraszamy równie? do korzystania z naszych us?ug nagraniowych. Dysponujemy sprz?tem umo?liwiaj?cym najwy?szej klasy produkcje. Specjalizujemy si? w nagraniach reporterskich. Warunki wspó?pracy ustalamy wed?ug indywidualnych ustale?.