Galeria muzycznych impresji & cykl audycji pt. Dylematy PDF Print E-mail

W celu us?yszenia efektu przestrzennego nale?y prosimy o za?o?enie s?uchawek!!!

 1. Wprowadzenie do OKM
 2. Dzwony ko?cio?a ?w. Floriana
 3. Skrzypaczki na ul Floria?skiej
 4. Akordeoni?ci przed bazylik? Mariack?
 5. Hejna? z wie?y mariackiej
 6. Przeje?d?aj?ce doro?ki
 7. Graj?ce winne lampki
 8. Kapela cyga?ska
 9. Wieczorny koncert ?wierszczy

Wybrane przyk?ady innych nagra? w?asnych

 1. Spotkanie modlitewne muzyków chrze?cijan - Gródek 2005: glosolalia
 2. Wiosenny, ptasi poranek
 3. Loch'ness Club - The Roland Band - Kobra 09.2005
 4. L?duj?cy samolot
 5. Klub jazzowy 
 6. Koncert w Cafe Bike Etno weekend - nowo??
 7. Opera w Krakowie Joyful voice- nowo??

Wybrane  przyk?ady nagra? SoundmanTM

 1. The Rachmaninow-kwartett (live in the French cathedral)
 2. W katedrze w Koloni
 3. Aviary
 4. Kriwi Live: Losia (Bia?oruska muzyka etniczna)
 5. Tygrys
 6. Dzwon wolno?ci (Berlin - Schoeneberg)
 7. W ma?piej klatce
 8. Metro w Hongkongu 

* Format mp3  umo?liwia pobranie plików przez sie? internetow?,  jednak?e jest  zwi?zany z kompresj? i obni?a jako?? nagra?.  W celu os?uchania nagra? w formacie referencyjnym "wav" nale?y wej?? w darmowo dostarczanym na  CD katalogu do folderu: audio/pack.

Us?ugi nagraniowe

Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych, reporterskich us?ug nagraniowych live w terenie, na indywidualnych warunkach wspó?pracy.

 

W galerii audio szczególnie polecamy dodatkowo: 

Cykl audycji radiowych Gra?yny Koniecznej pt.  DYLEMATY  


S? to audycje archiwalne, które emitowano w godz. 22.00 - 24.00.

kontakt:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it